CZEXIT – www.CzexitCzexit.cz – hnutí za rychlé uzavření tunelů, následné podstatné navýšení platů a důchodů, pro prosazení anulace exekucí, max. omezení imigrace a vystoupení z EU – pro ochranu práv pracujících, důchodců, dětí, obětí exekucí…

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, obrodu národa a vytvoření maximální prosperity.

shrnutí - program

home
CZEXIT...nejlepší řešení
2x vyšší platy, důchody
2x vyšší pl.,důch. pokr.
anulace exekucí
shrnutí - program
ČR a islám za 1-28 let
falešná demokracie
jak funguje svět - Czexit
kolonizace ČR Němci
95% pozitivních reakcí
Romové a Holocaust
VIDEA, kontakt, odkazy

 

 

Strategický plán nápravy státu

Plán vytvořil stratég Josef Toman pro svou prezidentskou kampaň. Později byl schválen pro hnutí CZEXIT

Jsem stratég. Pracoval jsem pro Caltech, což je univerzita, z které pochází 17 laureátů Nobelovy ceny. Mám unikátní strategický plán, jak napravit polistopadové zlo. Odvíjí se od něčeho co politici, média a školy buď neví nebo tají a dovoluje to prezidentovi odvolat vládu dle čl. 23 LZPS a nato nám to umožňuje zvolit vlasteneckou vládu odborníků a s plnou legitimitou vyhnat islamisty a uzavřít tunely, které jsou stejně velké jako státní rozpočet, což umožní dvojnásobné navýšení platů a důchodů. Umožňuje nám to skončit s EU a anulovat nelegitimní privatizace, restituce a exekuce.

 

Mám doktorát v strategické analýze. Nejsem politik, ale mám schopnosti a zkušenosti, jak ohodnotit situaci celkově a navrhnout a implementovat řešení. Co nabízím, je něco úplně jiného, než co nabízí jiní kandidáti, kteří dle mého názoru nenabízí žádné řešení, i když někteří by situaci nadále silně kritizovali. Nic zásadního by ale neprosadili.

 

Česká republika není legitimní stát, je to druhý německý protektorát. Nelegitimita republiky nastala momentem rozdělení Československa bez referenda, které vyžadovala ústava. Neplatné je tudíž vše, co se po rozdělení odehrálo. Neplatné je členství v Evropské unii. Neplatné je povolení islámu, neplatné jsou privatizace, restituce a exekuce. Média, vláda, ale i školy o tom mlčí. Stejně jako o tom mlčely v prvním, Hitlerově protektorátu.

 

Jak to řešit? Stejně jako to řešil prezident Beneš. Zrušit všechny zákony přijaté za protektorátu a vyvlastnit majetek kolaborantů. Islám byl u nás povolen pouze za prvního, Hitlerova protektorátu a to proto, že muslimové s Hitlerem kolaborovali. Ihned po válce byl prezidentem Benešem zakázán a byl povolen opět až v novém, současném, 2. protektorátu.

 

Co je podstatné je, že ukončením protektorátních zákonů uzavřeme povětšinou i tunely, kterými odchází peníze z naší ekonomiky. A ty jsou stejně velké jako státní rozpočet. Dělají celkem 1,7 bilionu ročně. Stejnou částku tvoří také všechny mzdy a důchody v republice. I ty jsou 1,7 bilionu. Tudíž zavřením tunelů a tím, že bychom vedli pronárodní politiku, bychom mohli poměrně rychle zdvojnásobit jak platy, tak i důchody. Největšími tunely jsou šedá ekonomika 600 miliard, odliv dividend na západ 400 miliard, nepřímý odliv kapitálu do zahraničí 400 miliard, reexport 350 miliard, státní zakázky 300 miliard, atd. To je ročně. Přidejme k tomu nový celkový tunel 3 bilionů z těžby lithia, který byl nedávno schválen a v němž stát schválil namísto 50% pouze 1-2% pro sebe, či nás všechny, čímž každého občana okrádá o přibližně 300.000 Kč.

 

Asi si mnozí z vás řeknou, že německý protektorát nejsme. Nemám tady prostor, abych to vysvětloval podrobně, tak jenom krátce. Němci si po porážkách na východní frontě v Sovětském svazu uvědomili, že válku prohrají a že budou muset ovládnout Evropu jinak a to ne vojensky, ale ekonomicky a s pomocí tajných služeb. V roce 1944 již měli vypracované plány na budoucí Evropskou unii a na nový český protektorát. Co se u nás po listopadu odehrálo a dosud odehrává je práce německé tajné služby BND, pro kterou pracuje i její odnoží Sudetoněmecký landsmanschaft.

 

Mnoho lidí si řekne, že jako prezident nebudu mít pravomoci protektorát ukončit. V mých pravomocích ale bude odvolat a rozpustit protektorátní vládu, která nepracuje pro zájmy lidu. A budu mít moc, protože budu velet armádě a budu mít podporu policie a tajných služeb. Tyto tři složky jsou nespokojené s tím, co se u nás po listopadu odehrává a budou stát na naší straně. Navíc článek 23 Listiny základních práva a svobod uvádí, že jestli ve státě nefungují demokratické instituce, lid má právo změnit režim jinými než zákonnými prostředky. To vše vládě velmi rázně připomenu. Navíc i to, že na Islandu se při velké demonstraci policie přidala k demonstrantům a vládu společně svrhli.

 

Jaký bude výsledek? Oni se budou bát, budou se velmi bát! Nakradli toho dost! A strach je ohromná hnací síla. Přestanou brát úplatky, uzákoní referendum, uzákoní silné protikorupční mechanismy, vzdají se velké většiny své imunity, justiční mafie skončí rychle za mřížemi, také členové českého Sudetoněmeckého landsmanschaftu. Ti, kteří se s ním paktovali se dobrovolně vzdají svých funkcí. Budou se narychlo zavírat tunely odlivu peněz z naší ekonomiky, dálnice se začnou stavět kvalitně a levněji než v Německu, ne za více než dvojnásobné ceny, jak je tomu nyní. Začne být konfiskován majetek těch, kteří k němu přišli v rozporu se zákony či ústavním pořádkem, to znamená, že např. ti, které vystěhovávají z Bakalových bytů se vystěhovávání nebudou muset obávat, ani toho, že za ty byty budou platit nějaké vymyšlené ceny. Státní kasa se bude rychle plnit, důchody a mzdy rychle navyšovat, namísto dávek bude práce a to dobře placená, namísto cizích dělníků budou pracovat naší občané, za řádné, ne otrocké mzdy, ve školách skončí inkluze, bude se rychle snižovat bezdomovství, nebudou k nám proudit imigranti, naopak, budou utíkat z republiky ven a média přestanou mlžit a lhát. To bude pro začátek.

 

Jestli se to nebude odehrávat, vládu odvolám. V každém případě přijdou v roce 2018 nové volby. Při nich budou média komunikovat pravdivě, budou nestranná. Přijde nová vláda. Vláda vlasteneckých odborníků. Vyhlásíme za neplatné vytvoření České republiky bez referenda a zrušíme všechny zákony přijaté po rozdělení Československa. Jedná se o protektorátní zákony a ty zrušíme stejně jako prezident Beneš zrušil zákony a změny zákonů, které proběhly během prvního, Hitlerova protektorátu. Některé nové zákony ale zrušit nebudeme moci, protože budou nutné k funkci země. Zrušením zákonů bude automaticky zrušeno jak členství v EU, tak i NATO. Budou zrušeny privatizace, restituce a exekuce a bude zrušeno povolení islámu. O těchto všech věcech brzy nato proběhne referendum, ale jsem přesvědčen, že když se lidem celá situace objasní, souhlasí se zrušením všech či většiny těchto věcí.

 

Problém je ale v tom, že volby neprobíhají demokraticky. Média o mně mlčí a když o mně občas napíší, tak prakticky vždy zkresleně, nebo změní co jsem uvedl. Opakovaně mě vymazali ze seznamu kandidátů na Wikipedii a dělali či dělají podrazy i na jiných serverech, např. na Facebooku a Prezident21. Když jsme pořádali nezávislé průzkumy veřejného mínění, kde se dotázaným krátce vysvětlilo, kdo jsou kandidáti a co chtějí prosadit, vždy jsem měl kolem 60 % hlasů. V jiných průzkumech, v kterých o mně lidé nic neví, mám 0 % hlasů.

 

Jestli budu mít 50.000 platných podpisů, volby vyhraji. O tom jsem přesvědčen. A republika dostane úplně jiný směr. Stejně jako po ukončení prvního protektorátu. Ovšem při blokádě a podrazech médií se mi podpisy sbírají špatně. Proto bych vás chtěl požádat, sbírejte pro mě podpisy a zasílejte mi podpisové archy pokud možno doporučenou poštou. Archy si můžete vytisknout. Jsou na mém webu. Ale 50.000 podpisů mi nestačí. Budu jich potřebovat 100.000, protože se obávám, že mi pošlou řadu archů s neplatnými podpisy a potom je "náhodou" na Chovancově ministerstvu "namátkově" vytáhnou a zjistí, že vysoké procento podpisů je neplatných a vyřadí mě ze seznamu kandidátů.

 

Věřím, že společně problémy překonáme, že se stanu prezidentem a na konci volebního období, to je za 5 let, budeme úplně jiný, daleko lepší stát. Budeme moci být na svou zemi pyšní. Jako národ budeme spokojení, šťastní, a zahraniční investice k nám budou přicházet ne proto, že jsme levná otrocká pracovní síla, ale proto, že tady budeme mít kvalitní prostředí bez korupce, kriminality, s kvalitními dálnicemi a profesionální pracovní silou. Ono se totiž za dvojnásobný plat pracuje podstatně lépe a svědomitěji. Budeme státem, kam budou chtít imigrovat západní důchodci a ti, kterým vadí příliv imigrantů v jejich zemích. Ti, co k nám imigrují v současné době, tady nechceme a sami se nám budou vyhýbat.

 

Uděláme mezinárodní nátlak na Německo s hrozbou mezinárodních bojkotů jejich výrobků, pokud nás nezačnou odškodňovat za válečné škody. Zabili nás kolem 200.000. Především ale musí odškodnit Romy za holocaust, který na nich provedli, a když ti budou chtít emigrovat do Německa, musí tam mít ty nejlepší podmínky. Na islámské imigranty Němci velké peníze mají a vytváří jim nejlepší zázemí, navíc z našich peněz, které jakožto ze své kolonie od nás odsávají. Romské rodiny, jejichž předky masově plynovali, musí upřednostnit. Navíc Němci u nás udržují protektorátní vládu, která Romům platí dávky proto, aby neemigrovali do Německa, které má jiný metr na židy než na Romy. Přitom Němci vyvražďovali oba národy stejně bestiálně.

 

Budu váš, nebo lépe řečeno náš prezident. Věřím, že společně dokážeme napravit to, co polistopadová protektorátní garnitura zničila. Pro začátek. Od toho se odrazíme a našim cílem bude se stát výstavní skříní Evropy. Namísto jejím smetištěm.

 

Alternativa

Ať bude za prezidenta zvolen kdokoli jiný, žádné podstatné změny čekat nemůžeme. Budou malá zlepšení, potom opět zhoršení. Holky budou po čase chodit zahalené v burkách a budou mít uřezané klitorisy - jako v zemích imigrantů. Tak bude bohužel vypadat v budoucnu ČR, pokud se na prezidentský úřad nedostane někdo kdo ty u moci nemá opravdu rád a pořádně s nimi v nimi v rámci možností zatočí a nasměruje náš stát úplně jiným směrem.

 

 

Jak se můžeme brzy mít

 

 

 

Co lidé mají

Co si lidé myslí, že by mohli mít

Co by lidé skutečně mohli brzy mít

Co by dnes měli, kdyby-chom nebyli kolonií

Průměrný plat

30.000 Kč 35.000 Kč 60.000 Kč 90.000 Kč

Minimální mzda

12.000 Kč 15.000 Kč 30.000 Kč 45.000 Kč

Průměrný důchod

12.000 Kč 15.000 Kč 24.000 Kč 36.000 Kč

Životní minimum

3.500 Kč 5.000 Kč 10.000 Kč 15.000 Kč

Důchodový věk

68 let 65 let 60 let 60 let

Muži, zákl. vzděl., žijí

62 let 70 let 80 let 85 let

nový pohl. styk,nákaza

10% 5% 1% 0,10%

Vymáháno v exekucích

325 miliard 160 miliard 1 miliarda 1 miliarda

Počet pracov. dní

5 5 4,5 4

Oběti v bu-doucí válce

1.000.000 100.000 10.000 5.000

Skuteč.é % nezaměstn.

50%   1,00% 0,50%

Km kvalit-ních dálnic

400 km 800 km 1.600 km 32.000 km

% vlastene-ck. politiků

5% 20% 95% 100%

 

Důvodem toho, že lidé nechápou, jak by se mohli mít, je že jim lžou či mlží média, politici, školy, apod. Po listopadu ovládli naše média Němci, později oligarchové jako Babiš a Bakala. A nic se nezměnilo! Stejná propaganda! Jako za Goebbelse!

 

 

Ve zkratce, co je třeba udělat

·         Rozdělení Československa bylo protiprávní, protože neproběhlo referendum, které vyžadovala Ústava, proto vše co se odehrávalo potom je nelegitimní a může být anulováno, včetně členství v EU a NATO, včetně privatizací, restitucí a exekucí. Tady je třeba začít a nebude třeba řešit vystoupení z EU, protože to členství může být prohlášeno za neplatné. Teprve potom může proběhnout nové referendum, v době, kdy voliči již ví, co členství obnáší.

·         Systém není třeba měnit, stačí dodržovat zákony, vytvořit silné protikorupční mechanismy, danit dle škodlivosti, dotovat dle prospěšnosti…

·         Je třeba zavřít tunely, které jsou stejně velké jako státní rozpočet, dostat od koryta vydíratelné vlastizrádné politiky a silně pokutovat nedemokratická lživá média.

·         Je třeba zavřít tunely, které jsou stejně velké jako státní rozpočet, což následovně umožní dvojnásobné platy a důchody.

·         Je třeba zrušit imunitu politiků a neoficiální imunitu soudců a začít tvrdě stíhat jejich trestné činy.

·         Vládnout musí schopní čestní vlastenečtí odborníci, ne zkorumpovaná vlastizrádná verbež. Jakýkoli systém může fungovat řádně, nezáleží na tom, jestli je pravicový či levicový, co je důležité je, že jsou v čele státu vlastenečtí odborníci, ne kolaborantští vlastizrádci.

·         Referendum je dobrá věc, odvolatelnost politiků je dobrá věc, ale nebude to fungovat, pokud neuděláme předem, co navrhuji.  O euru nám euroskeptici zamlčují, že když ho nemáme, ČNB může manipulovat s úrokovými sazbami a že jejich kamarádi na tom mohou extrémně zbohatnout na úkor nás všech. EU je špatná, ale to co nám vládne tady, je horší…

 

 

Ve zkratce o stratégu Josefu Tomanovi

·         Studoval jsem na americké univerzitě, kde jsem měl to štěstí, že jsem narazil na progresivního profesora, který nás učil, že systém, který je jenom kvazidemokratický, nelze změnit ve volbách, ale jenom revolucí v ulicích. Dnes tam již takoví profesoři nejsou. Kamarádil jsem se s lidmi ze všech konců politického spektra, od krajní levice po krajní pravici, pomohl jsem s tím, že divize Monsanta přestala znečišťovat ovzduší v San Diegu a management Enronu byl vězněn pro podvody.

·         Vypracoval jsem studii, kolik lidí by zemřelo ve válečném konfliktu, kvůli americkému radaru a jaké ekonomické následky by to mělo. Stal jsem se nepřítelem státu jak v USA tak i ČR. Došlo to tak daleko, že za vlády Topolánka-Langera proti mně a mé asistence Policejní prezidium iniciovalo rozsáhlé trestní řízení, později i stíhání, pro zločiny proti státu, které se zakládalo na policií vykonstruovaných lživých důkazech, proto bylo po dlouhé době nakonec založeno. Na nás nasadili volavky, které nás varovaly, že pokud nedáme ruce pryč, skončíme hůře než Kajínek, že stačí 3 falešní svědci. Policie ty lidi kryla. Policejní ředitel Plzeňského kraje, plk. Jaromír Kníže se proti mně dopustil opakovaně trestných činů, které kryl jak GIBS, tak Chovanec, jeho přítel.

·         Jistá aktivistka-zbohatlice, jejíž STB spisy byly povětšinou skartovány, ale byla za komunismu vyslaná s úkolem na západ, vedla proti mně štvavou kampaň, že jsem prý americký agent. Neonacistický kamarád Knížetových policistů z krajského ředitelství, který propaguje nový Holocaust, 10x větší než Hitlerův a který chce zabíjet jinou rasu ne bezbolestně plynem, ale extrémně bolestivě Napalmem, vede již po 10 let kampaň proti mně a mé asistence pod záštitou policie, včetně protikorupční a protimafiánské, s pomocí bílých koní, falešných důkazů, falešných svědků, lidmi spojenými s kauzami Kajínek a plzeňských práv, včetně bývalých ODS politiků, kampaň, v které připravil asistentku o desetimiliony a mě o vše. Vše kryje i Ústavní soud, když například soudce, který byl velice úzce spjatý s minulým režimem a později s plzeňskými právy zamítl ústavní stížnost, protože prý nebyla podaná včas. Přitom podaná včas byla.

 

 

home
CZEXIT...nejlepší řešení
2x vyšší platy, důchody
2x vyšší pl.,důch. pokr.
anulace exekucí
shrnutí - program
ČR a islám za 1-28 let
falešná demokracie
jak funguje svět - Czexit
kolonizace ČR Němci
95% pozitivních reakcí
Romové a Holocaust
VIDEA, kontakt, odkazy

 

 

 

 

 

Tento web není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.CzexitCzexit.cz. Naposledy změněno: 17. 04. 2018