CZEXIT – www.CzexitCzexit.cz – hnutí za rychlé uzavření tunelů, následné podstatné navýšení platů a důchodů, pro prosazení anulace exekucí, max. omezení imigrace a vystoupení z EU – pro ochranu práv pracujících, důchodců, dětí, obětí exekucí…

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, obrodu národa a vytvoření maximální prosperity.

Romové a Holocaust

home
CZEXIT...nejlepší řešení
2x vyšší platy, důchody
2x vyšší pl.,důch. pokr.
anulace exekucí
shrnutí - program
ČR a islám za 1-28 let
falešná demokracie
jak funguje svět - Czexit
kolonizace ČR Němci
95% pozitivních reakcí
Romové a Holocaust
VIDEA, kontakt, odkazy

 

 

Romský Holocaust č. 1

  • V době socialismu se Romové integrovali do společnosti. Všichni měli práci. Jediný problém byl, že protože pocházeli povětšinou z chudých rodin, skončili obyčejně v pomocných školách, stejně jako bílí Češi z chudých rodin. Tito žáci potřebují extra pomoc ve škole a jít do školy o rok dříve. Inkluze ale není správné řešení. Existují řešení, která jsou daleko efektivnější, včetně různých specializací výuky, a to co nejdříve, kde žáci budou moci rozvíjet svůj talent.
  • Dalším problémem je angličtina, která je tak archaická, že se čte a píše jinak. Je nesmysl, aby byla do žáků lifrována od první třídy, pokud se nevytvoří její správná psaná forma, kdy se bude psát jak se vyslovuje. Musí být vytvořen mezinárodní tlak na to, aby se angličtina začala psát foneticky, jinak nemůže být světovým jazykem.
  • Němci nás musí odškodnit za válečné škody. Romy pak především za Holocaust č. 1, Hitlerův Holocaust. Když odškodnili židy, není důvodu, proč diskriminovat Romy.

 

Romský Holocaust č. 2

  • Na Romech, jako na zbytku českého národa z nižších socioekonomických (chudších) sfér,  je v současné době páchán nový Holocaust, o kterém média, politici a školy mlčí. Jelikož jsou Romové v porovnání s bílými Čechy v průměru podstatně chudší, je to především romský Holocaust, který můžeme také nazývat Holocaust č. 2. A mohou za něj opět Němci, kteří nás zkolonizovali, a aby Romové nešli do Německa, kde by jim měli platit každému na naše peníze miliony jako odškodnění za Holocaust č. 1, tedy Hitlerův nacistický Holocaust, měli by jim tam dávat byty, vysoké dávky, učit němčinu a potom zaměstnávat za 3-4x vyšší platy než u nás, Němci místo toho u nás vytvořili protektorátní režim, který počínaje Havlem a konče současným prezidentem Zemanem, žádné válečné reparace od Německa nechce. Na rozdíl od Řecka, Polska, apod. Navíc Němci platí muslimským imigrantům ohromné dávky, poskytují kvalitní ubytování, apod., ale Romy, které bestiálně za války vyvražďovali, ty oproti tomu maximálně diskriminují.
  • Německé firmy by měly v ČR zaměstnávat Romy namísto cizinců, ne Romy diskriminovat. Náš Němci ovládaný polistopadový režim ale ty německé, a samozřejmě i jiné firmy, "chrání" před tím, že by musely zaměstnávat Romy tím, že Romům dává sociální dávky a navíc jsou platy v ČR udržovány na polovině toho, co odpovídá ekonomice. Za takových podmínek se Romům ani pracovat nevyplatí. Jejich rodiny jsou povětšinou chudé, neintegrují se s bílými Čechy jako v době socialismu a mají v průměru nízké vzdělání. A celkově umírají o mnohem dříve než bílí Češi, je tedy na nich páchán Holocaust č. 2, což lze vyvodit z toho, že lidé se základním vzděláním umírají v ČR o 18 let dříve než vysokoškoláci. Jako nikde v Evropě! Na Slovensku to je asi o 7 let dříve, v jiných evropských zemích jen o 4 roky dříve, apod. (Zdroj: OECD, Health at a Glance 2015.) Může za to u nás bída, exekuce, strádání, apod. To vše u nás bylo po listopadu uměle vytvořeno při potlesku Němci ovládaných českých médií.

 

Romský Holocaust č. 3

  • Situace s Romy, která je žalostná, se musí napravit. Plná zaměstnanost, dvojnásobné platy a důchody, odškodnění Němci za Holocaust, atd. je co prosazujeme my. Někteří politici místo toho podněcují rasovou nenávist a ta může jednoho dne vyústit v další romský Holocaust, Holocaust č. 3. Tomu musíme zabránit a přesměrovat nenávist vůči Romům na pomoc Romům v nové napravené České republice. Uděláme maximální mezinárodní nátlak na Německo, aby tam platilo pro Romy to co tam platilo a platí pro židy. Budou-li tam chtít emigrovat, budou tam mít mnohem kvalitnější život než u nás. Členství ČR v EU Romům nepomůže. Pomoc z EU je jenom kosmetická. A jestli bude situace pokračovat jak je a budou k nám přicházet problémoví islámští imigranti, jednoho dne mohou Romové zažít další, již 3. Holocaust, spolu s islámisty. Davy je hodí do stejného pytle! Naše hnutí CZEXIT... je jediný politický subjekt, který nabízí Romům pomoc s odškodněním za Holocaust č. 1, ukončení Holocaustu č. 2, včetně možnosti mít velmi kvalitní život v Německu, a děláme vše pro to, aby Holocaust č. 3 nikdy nenastal.

 

home
CZEXIT...nejlepší řešení
2x vyšší platy, důchody
2x vyšší pl.,důch. pokr.
anulace exekucí
shrnutí - program
ČR a islám za 1-28 let
falešná demokracie
jak funguje svět - Czexit
kolonizace ČR Němci
95% pozitivních reakcí
Romové a Holocaust
VIDEA, kontakt, odkazy

 

 

 

 

 

Tento web není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.CzexitCzexit.cz. Naposledy změněno: 17. 04. 2018