CZEXIT – www.CzexitCzexit.cz – hnutí za rychlé uzavření tunelů, následné podstatné navýšení platů a důchodů, pro prosazení anulace exekucí, max. omezení imigrace a vystoupení z EU – pro ochranu práv pracujících, důchodců, dětí, obětí exekucí…

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, obrodu národa a vytvoření maximální prosperity.

ČR a islám za 1-28 let

home
CZEXIT...nejlepší řešení
2x vyšší platy, důchody
2x vyšší pl.,důch. pokr.
anulace exekucí
shrnutí - program
ČR a islám za 1-28 let
falešná demokracie
jak funguje svět - Czexit
kolonizace ČR Němci
95% pozitivních reakcí
Romové a Holocaust
VIDEA, kontakt, odkazy

 

Jak bude ČR vypadat v budoucnu? Máme na vybranou!

 

 

 

 

Jsme přesvědčeni, že když budeme ve sněmovně, ČR bude v budoucnu vypadat alespoň následovně.

A nemusíme tam mít většinu, ani velká procenta, stačí, že tam budeme, protože nám to umožní udělat nátlak na vládu a vrchní státní správu, včetně v ohromné demonstraci, v které nás podpoří policie a armáda, a oni se začnou bát a začnou dělat, co dle zákona mají, pracovat pro lidi, ne především pro sebe, bývalé estebáky, cizí korporace, apod.

Skupina obyvatel-stva Za 1 rok, CZEXIT ve sněmovně Za 5 let, CZEXIT ve sněmovně Za 5 let, bez CZEXITu ve sněmovně
Důchodci O 50% vyšší důchody 2x vyšší důchody Důchody navýšené o inflaci
Romové Poloviční nezaměst-nanost Min. nezaměst-nanost, vysoké odškodnění Německem, velmi zvýhodněný život tam nebo mnohem kvalitnější než teď u nás Dávky navýšené o inflaci
Příklad: Nájem-NÍci Bakalo-vých bytů Bude na ně převedeno vlastnictví bytů za minimální poplatek Budou žít spokojeně v bytech, které budou 100% jejich Bude pokračovat vystěho-vávání z bytů, exekuce, zoufalství, bezdomov-ství...
Zaměst-nanci Min. mzda navýšena o 50% Min. mzda 2x vyšší, navýšení ostatních mezd o 50-150% Mzdy budou navýšeny o inflaci
Bohatí Budou žít v zemi se sníženou kriminalitou Budou žít bez kriminality v zemi, na kterou budou hrdi Jejich děti se budou obávat styku s radikálními imigranty
Matky Nebudou se muset obávat o bezpečnost svých dětí Nebudou se obávat o bezpečnost či zdraví svých dětí Budou se obávat styku svých dětí s radikálními imigranty
Děti Budou se cítit bezpečně, spokojeně Budou žít v kvalitním státě, který se bude starat o jejich blaho Budou se bát chodit ven, kde jim bude hrozit znásilnění imigranty, apod.
Svobodní Budou se moci těšit na pěknou budoucnost a život Budou žít spokojeně bez obav, že budou nakaženi pohlavní chorobou Obavy z útoků, znásilňování a nakažení radikálními imigranty
Rodiny Nebudou se muset obávat budoucnosti, exekucí Rodinný život bude spokojenější, šťastnější, krásná perspektiva Rodinné problémy se budou prohlubovat, lidé nebudou šťastní
Lidé s exeku-cemi Exekuce budou prakticky všechny anulovány Exekuce budou pouze ojedinělým jevem Budou nadále trpět, žít v zoufalství, stávat se bezdomovci
Policisté Budou bojovat s kriminalitou bez překážek, 2x vyšší platy Budou mít 3x vyšší platy a pracovat v zemi s min. kriminalitou, korupcí... Platy navýšené o inflaci, nebezpečí, ohrožení radikálními imigranty
Vojáci Budou pomáhat policii, žádné zahraniční mise, 2x vyšší platy Budou střežit naše hranice před radikálními imigranty, 3x vyšší platy Budou umírat v stále častějších a větších cizích konfliktech
Nezamě-stnaní Nezaměst-nanost bude snížena na polovinu Nezaměst-nanost bude prakticky vymícena, práce bude pro všechny dost Nezaměst-nanost se nebude celkově zlepšovat, bude kolísat
Imigranti Budou se od nás stěhovat, nebudou zde vítáni Budeme přijímat pouze vybrané specialisty, všichni ostatní ČR opustí Budeme poslouchat EU a radikálními imigranty se to tady bude hemžit

 

 

 

Historie naší země ve zkratce - Budování a bourání státu

 

1918 

    Od vzniku Československa byl u nás islám zakázán, protože byl považován za nebezpečný.

    Stát se co nejvíce budoval.

    Vedl se úspěšný boj proti nakažlivým nemocem - pohlavním, tuberkulóze, atd.

    Problémem byly tunely odlivu peněz z naší ekonomiky do anglosaských zemí, které byly důvodem nízkých mezd v porovnání s jinými západoevropskými státy, včetně s mnohem méně průmyslovým Rakouskem. Je to také jedním z důvodů, proč lidé v 48. roce volili komunisty.

  

 

 

 

1941 Protože Muslimové kolaborovali s Hitlerem, za prvního protektorátu byl u nás islám povolen. Měli jsme zde ohromné tunely, kterými odtékaly peníze ven z republiky do Německa a byla prováděna genocida na našem národě. Němci zabili přibližně 170.000 našich lidí.

 

 

 

 

 

1945 Ihned po válce prezident Beneš islám zakázal a tunely se automaticky zavřely. Majetek kolaborantů, včetně Havlů, Baťů a Schwarzenbergů byl konfiskován dle Benešových dekretů. Začal se budovat stát.

 

 

 

 

1989 (před 28 lety - začátek bourání státu)

man person people portrait lifestyle grandmother senior citizen outdoors family happy grandfather grandparents senior elderly retired grandparent grandchildren grandparents with grandchildren older couple Pár, Láska, Polibek, Romance, Objetí, Příroda

Lidé dosud žili spokojený život, nemuseli se obávat budoucnosti, pohlavních nemocí, exekucí, že přijdou o práci, atd. Nikdo nebyl příliš bohatý, ale ani ne příliš chudý.

Islám byl zakázán.

Tunely neexistovaly.

Školství bylo špičkové.

Romové pracovali a integrovali se do naší společnosti. Muslimové také.

Národ nebyl tráven éčky, GMO a pesticidy.

Naši vojáci během socialismu nebojovali v žádné válce.

 

 

 

2017 (zdevastovaný stát, kultura, morálka - 28 let po sametové revoluci)

Konfrontace, Tuk, Boj, Muži, Emoce

Ne jenomže je jako za Hitlera povolen islám, je povolen radikální islám, který šíří nenávist vůči jiným náboženstvím a ateismu. To se stalo v roce 2004 za vlády ČSSD a prezidentem byl Klaus. Vláda tehdy uznala Ústředí muslimských obcí. Tím byla radikálnímu islámu dána zelená. Jako za prvního protektorátu tak i v protektorátu současném probíhá genocida národa. 300.000 lidí se základním vzděláním umírá o 18 let dříve. Jako nikde v Evropě. Velký podíl na tom mají exekuce, tvrdší než v největších dírách Afriky a Asie. Tohle nebylo ani za Hitlera. Korupce, tunely jako za Hitlera, největší opět vedou do Německa a jsou zodpovědné za poloviční platy a důchody. Protože kvůli nim na platy a důchody zbývá jenom polovina peněz.

 

 

2045 (EU a její kolonie ČR = muslimský stát - za 28 let ode dneška je toto možné.)

Pokud nevystoupíme z EU, tohle nás čeká. Zeman je sice pro referendum o vystoupení z EU, sám ale členství v EU podporuje. Babiš a Drahoš by u nás uvítali Sorose, který financuje příliv uprchlíků do Evropy. Horáček říká, že se tomu nemůžeme bránit. Kulhánek by sem 5-10 tisíc uprchlíků vzal a nebál by se, že jsou mezi nimi teroristé. Miliony muslimských Turků se k nám mohou stěhovat v budoucnu. To, že EU již není pro přijetí Turecka do EU neznamená, že pro to nebude opět za 10 let. Takže jediná šance jak tomu zabránit, je co nejrychlejší vystoupení z EU, pokud to zatím ještě celkem jde.

 

 

2045 (Bez EU stát napravíme a vrátíme zpět lidu. Staneme se výstavní skříní Evropy.)

Pár, Láska, Dívka, Chlapec, Romance, Krása, Štěstí Kids, Kiss, Sisters, Blonde, Hugs, Relationship Wedding, Couple, Love, Wedding Couple, Groom, Woman

Toman je jediný kandidát, který nabízí tuto alternativu tím, že učiní nejsilnější nátlak na vládu, aby dodržovala zákony, řídila se Ústavou, přestala se tolik starat o lidská práva imigrantů a aby namísto toho začala dodržovat lidská práva svých občanů, aby uzavřela tunely, které jsou v rozporu s ústavním pořádkem, atd.

 

 

home
CZEXIT...nejlepší řešení
2x vyšší platy, důchody
2x vyšší pl.,důch. pokr.
anulace exekucí
shrnutí - program
ČR a islám za 1-28 let
falešná demokracie
jak funguje svět - Czexit
kolonizace ČR Němci
95% pozitivních reakcí
Romové a Holocaust
VIDEA, kontakt, odkazy

 

 

 

 

 

Tento web není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.CzexitCzexit.cz. Naposledy změněno: 17. 04. 2018