CZEXIT – www.CzexitCzexit.cz – hnutí za rychlé uzavření tunelů, následné podstatné navýšení platů a důchodů, pro prosazení anulace exekucí, max. omezení imigrace a vystoupení z EU – pro ochranu práv pracujících, důchodců, dětí, obětí exekucí…

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, obrodu národa a vytvoření maximální prosperity.

falešná demokracie

home
CZEXIT...nejlepší řešení
2x vyšší platy, důchody
2x vyšší pl.,důch. pokr.
anulace exekucí
shrnutí - program
ČR a islám za 1-28 let
falešná demokracie
jak funguje svět - Czexit
kolonizace ČR Němci
95% pozitivních reakcí
Romové a Holocaust
VIDEA, kontakt, odkazy

 

Smutná tvář "demokracie" - klikněte na obrázky, zvětší se 

Zdrojem statistik jsou statistické ročenky, internet, atd. Jsou to informace, které by měl zveřejňovat Český statistický úřad, který po léta vedl bývalý premiér Fischer. Tam ale takovéto informace nenaleznete. Chybí tam kontinuita do předlistopadového období. To nedělá ze statistického úřadu nic jiného než další hlasnou troubu našeho neprávního státu. V době komunismu statistický úřad publikoval statistiky jako kontinuitu z první republiky. Ovšem po listopadu se situace v ČR natolik zhoršila, že statistický úřad minulé statistiky v nových zprávách zamlčel všude tam, kde se to hodilo těm u koryta (či trůnu, záleží na tom, z čího pohledu se na ně díváme) naší České banánové republiky. Co tyto grafy ukazují je hořká realita, kterou se stát před námi snaží skrýt. Musíme si uvědomit, že přitom statistickému úřadu velel dnes uznávaný politik Jan Fischer. Je to další nepřímý důkaz toho, že nemůžeme volit nikoho, komu fandí naše média. Je to důkazem toho, jak manipulují s voliči. Je to důkaz, že u nás žádnou demokracii nemáme a pokud se k vládě nedostane někdo s podobným programem, jaký nabízím já, tedy čistým, nezamlženým, pronárodním, nemáme šanci se z trpké situace, v které jsem se jakožto kolonie západu ocitli, dostat.

znásilnění

USA-ČR

 

byty

ČSSR-ČR

 

krádeže

ČSSR-ČR

 

popravy

USA-ČR

 

rozvody

ČSSR-ČR

 

jesle

ČSSR-ČR

 

tuberkulóza

USA-ČR

 

lázně

ČSSR

 

korupce

ČR-svět

 

vraždy

USA-ČR

 

AIDS

USA-ČR

 

choroby

ČR

 

nezaměstn.

ČSSR-ČR

 

násilí

ČSSR-ČR

 

terorismus

USA-svět

 

žloutenka

ČR

ČEZ

ČR

příjmy

ČSSR

syfilis

USA-ČR

loupeže

ČSSR-ČR

Klikněte na obrázky, zvětší se. 

 

 

Památník obětem listopadu

Po tolika nově vybudovaných památnících obětem komunismu, alespoň jeden internetový památník obětem polistopadového bezpráví

Politické vraždy. Příklad - Alexandr Dubček. Smrt nabyla nikdy řádně objasněna. Nikdo se tím nezabývá. Dubček na smrtelném loži prohlásil, že se jedná o politickou vraždu. Mírná konspirační teorie je, že ho zabil ruský agent. Totéž se říkalo o vraždě Kennedyho. Pravda byla úplně jinde. Kolik z těch lidí, kteří u nás po listopadu zmizeli, bylo ve skutečnosti zavražděno a někde zakopáno či spáleno, z politických důvodů, se asi nikdy nedozvíme.

Selektivní persekuce. Příklad - David Rath. Korupce je nejvíce spojená s pravicí. Ta je u vlády a je objednaná politická likvidace nejschopnějšího opozičního politika, toho, kdo je schopen ty v modrém nejlépe kritizovat. Policie užívá volavky, aby naváděli lidi k trestným činům. Vrátila se doba temna. Soudy nevyhrávají ti, kteří mají pravdu, ale ti, kteří mají lepšího advokáta, jejichž advokát zná soudce a vedení soudů. Vrátila se justice a policejní metody z doby vlády Heydricha a Gottwalda. Sám jsem to poznal po tom, co jsem vypracoval zprávu o tom, o kolik více lidí by u nás zemřelo v konfliktu kvůli americkému radaru.

Zoufalství a sebevraždy. Nezaměstnanost, exekuce, lichva, deprese, sebevraždy, bezzubí lidé, protože nemají na zubaře, propagace alkoholu a alkoholismus ze zoufalství, následné bezdomovství, hlad a nemoci. To je stinná tvář kapitalismu. Na každého zbohatlíka připadá 10 lidí, kteří živoří.

Neprávem věznění. Příklad - Jiří Kajínek. Vězněn na doživotí za vraždy, které nespáchal. Vraždili policisté. Jsou o tom přímé či nepřímé důkazy. Kdyby vyšla pravda najevo, ti co ho za mříže dostali a drží ho tam na doživotí, by měli vážné problémy. Je vězněn proto, aby se zakryla nespravedlnost ministerstva spravedlnosti a justice. Přitom  slovo justice znamená spravedlnost.

Drogově závislí. Po listopadu se v médiích začala propagovat drogová kultura. Nenápadně. V USA se v té době přestala propagovat tvrdá rocková hudba, protože byla spojená s drogami. U nás se začal propagovat i Hip Hop, který je opět spojený s drogovou kulturou. Začalo se propagovat tetování a piercing, opět spojené s drogovou kulturou. Takhle kolonizátoři dobývali svět. Tím, že domácím dávali alkohol a drogy, Stejně ničí nás.

Pohlavně nakažení. V době komunismu u nás byla uvolněná sexuální morálka. Byli jsme ale izolováni od epidemií pohlavních chorob, které se šířily na západě. Pohlavně nakažení byli izolováni od zbytku populace, aby nemoci nešířili. Pátralo se po tom, od koho se nakazili a koho nakazili, ti pak byli opět izolováni a léčení. V USA, po tom, co se objevila AIDS, se začala potírat prostituce. Začaly rozsáhlé mediální kampaně pro užívání kondomů. Začala se propagovat vyšší morálka. To už se tam šířila i nevyléčitelná kapavka, syfilis, HPV, tuberkulóza, atd. U nás se dělal opak. Dělalo se vše pro to, aby se co nejvíce dětí a dospělých nakazilo. HPV u žen znamená bolestivý sex a rakovinu. Při kapavce ženy nemají symptomy, ale když se neléčí, stanou se neplodné. Jednu dobu jsme po listopadu byli zemí, kde se používají kondomy nejméně ze 100 států, kde se dělal průzkum. Možná jsme stále. Na západě hraje velkou úlohu v morální výchově církev a hlavní média. Před listopadem u nás zastával tuto úlohu stát. Média po listopadu začala propagovat uvolněnou morálku, uvolněnou sexuální morálku, perverzní sex, homosexualitu a anální sex, který je nejvíce zodpovědný za šíření AIDS, syfilidy, atd.  Pohlavním nakažením se nikdo nechlubí, skrývá ho, proto se vše navenek zdá být OK.

 
 

 

Pravda o roce 1989

Úryvky z článku Petra Cibulky www.cibulka.net/petr/view.php?cisloclanku=2005112601

Je třeba poznamenat, že pravicový Petr Cibulka má sice pravdu, ale musíme si uvědomit, že ruské a západní tajné služby spolupracují. Cibulka viní za vše ruské tajné služby. Přitom dle pravicového Sládka a jiných byla sametová revoluce připravovaná společně jako akce CIA a KGB. Sládek dokonce uvádí, že bylo vybráno, pokud mi paměť slouží, 50.000 estebáků, kteří „sametovou“ připravovali, řídili, byli připraveni na polistopadové období, atd. Ti estebáci samozřejmě v žádných seznamech, které vydával Cibulka, nemohli být. Ti z nich byli dávno předtím vyřazeni. O tom, že byla plánovaná „sametová“ nevěděl ani Jakeš, tehdy generální tajemník Komunistické strany Československa. Jestli nám dnes vládnou bývalí agenti STB, je zřejmé, že dnes pracují mnohem více pro zájmy Německa a Ameriky, než zájmy Ruska, i když v pozadí ty zájmy budou jistě stejné, naoko se ale liší. Cibulka uvádí, že ruští agenti jsou za drogovým trhem. V USA se zase mluvilo o amerických agentech. Během doby co jsou Američané v Afganistánu, export opia se odtamtud zmnohonásobil, přitom mají moc opiová pole rychle a úplně zničit. Následují výňatky z Cibulkova článku:

slovo simulacrum. Řečeno nejstručněji: označuje kopii bez originálu. Takovými kopiemi, které nikdy neměly svůj původní vzor, byla například velká mediální představení, spojená s tzv. Podzimem osvobození národů v r. 1989. Např. Kulatý stůl v Polsku, Sametová revoluce v Praze, Prosincová revoluce v Rumunsku, a nebo také Obrana Bílého domu v Moskvě v srpnu 1991.

Všechny tyto slavné "historické události", o kterých se dnes dozvídáme z oficiální psané historie až neuvěřitelné podrobnosti - které se ovšem ve skutečnosti nikdy nestaly - byly vlastně od začátku v centrálách ruských tajných služeb a jejich satelitů vymyšleny a režijně připraveny ne jako skutečné události, ale jako veliká a dobře narežírovaná televizní představení. Nic více a nic méně.

Z hlediska Kremlu "revoluční" rok 1989 a jeho "Podzim osvobození národů" pouze znamenal předání moci z levé ruky do pravé, přičemž osoba zůstala stejná...

už v červnu r. 1987 začaly československé tajné služby akci s krycím jménem "KLÍN". Jak prohlásil vysoký důstojník komunistické Státní bezpečnosti (StB) Miroslav Chovanec, který odpovídal za její průběh: „Cílem této akce bylo brzdit sjednocování opozice a získávat vliv v jejích řadách tak, aby se umožnil regulovaný přechod k pluralitnímu politickému systému.“

O rok později československá StB - řízená z Moskvy - začala sama zakládat „ilegální skupiny“ a tisknout „ilegální tisk“ a rovněž vytvořila nový druh komunistického agenta, totiž "protikomunistického disidenta z povolání“...

Jak prokázala parlamentní vyšetřovací Komise 17.listopadu, jednou z nejdůležitějších organizací, nejvíce infiltrovaných komunistickými agenty, byl klub bývalých komunistů a důstojníků StB "Obroda socialismu", který vycházel z prostředí Charty77. Důstojník StB Miroslav Chovanec k tomu později řekl: „Agentura, kterou jsme měli uvnitř opozice už při jejím založení, prostě šla s tou opozicí nahoru.“

Současně začal i v samotné komunistické straně vzestup lidí, kteří měli pověst „nepokorných liberálů“, stoupenců „demokratizace“ à la Gorbačov a odpůrců „ortodoxního komunistického betonu“. Nejlepší příkladem může být postava Rudolfa Hegenbarta nebo Josefa Bartončíka, v letech 1971 až 1988 placeného agenta StB, tajemníka komunistické strany v Brně a pozdějšího předsedy Lidové strany, která v Československu po desítky let vládla společně s komunisty.

Cílem operace rusko-československých komunistických tajných služeb bylo nejprve vytvoření spolehlivé „protikomunistické opozice“ a její politické reprezentace a později podělení se s touto "protikomunistickou opozicí" o vládu v zemi při oficiálních veřejných jednáních u „kulatého stolu“. Obelhané veřejné mínění pak samozřejmě takový výsledek přijalo jako poctivou dohodu dvou rovnocenných stran, zastupujících celou společnost, dosaženou "za skutečně demokratických podmínek". Kdo z neinformovaných a masmediálně zmanipulovaných občanů by za těchto okolností proti výsledkům takové "poctivé dohody" protestoval...

 „Sametová revoluce“ začala v Československu 17.listopadu 1989 po brutálně potlačené studentské demonstraci v Praze. O datu této manifestace věděli vysocí důstojníci StB dříve, než její nastrčení oficiální organizátoři – studenti z hnutí Stuha, řízeného prostřednictvím studentských agentů

Demonstrací 17.listopadu začala celá řada protivládních demonstrací, které si nakonec vynutily resignaci vlády. Jiskrou, která způsobila výbuch společenské nespokojenosti, byla údajná smrt studenta Milana Růžičky, který šel v čele protikomunistického průvodu.

Ve skutečnosti však pouze poručík StB Ludvík Zifčák, alias student Milan Růžička, který demonstraci vedl tam, kam bylo potřeba, předstíral smrt po ranách policejních obušků a byl po několika hodinách odvezen z "místa tragedie" policejní sanitkou. Mezitím se vymyšlená historka o jeho smrti začala řízeně šířit a vyprovokovala první otevřená hromadná vystoupení proti režimu.

Je důležité se zmínit, že poručík StB Zifčák – Růžička byl již několik měsíců předtím několikrát teatrálně zatčen StB jako disident, kdy při zatýkání, před mnoha náhodnými i nenáhodnými svědky, kladl mimořádně velký odpor a projevil přímo sebevražednou odvahu, v čemž mu nemohl nikdo ze skutečných disidentů ani v nejmenším konkurovat (což mu mělo dodat a taky dodalo tu nejvyšší důvěryhodnosti v opozičních kruzích

Při demonstraci samotné, kterou jako nejodvážnější ze všech "disidentů" osobně vedl, pak naléhal a úspěšně to prosadil, aby se průvod studentů vydal po trase, komunistickou vládou zakázané, což muselo nutně vést k otevřenému střetu s tam už předem připravenou komunistickou policií.

proces pádu komunismu a všechny události s ním spojené byly v Moskvě předem plánovány a probíhaly vždy podle předem naplánovaného scénáře. Vlastně podle různých scénářů a jejich mnoha variant a podvariant, podle specifické situace v dané zemi. (Např. maďarská varianta se značně lišila od polské a zejména od rumunské.) Podle tohoto "známého sovětského disidenta" Vladimíra Bukovského (GRU?) byly jedinými státy, v nichž plán Moskvy neuspěl, komunistické Východní Německo a Československo. Když se však podíváme na další vývoj v zemích z moskevského hlediska úspěšných a porovnáme je s těmi podle Bukovského neúspěšnými, nenajdeme mezi nimi žádný rozdíl... Všude zůstaly komunistické zločiny - na rozdíl od těch nacistických - v plném rozsahu nepotrestány a všude tito nepotrestaní vlastizrádní komunističtí zločinci zprivatizovali ve svých zemích všechno, co mělo z hlediska Moskvy jakýkoliv strategický význam...

12.října 2005 byl v deníku Mladá fronta dnes na straně 3 zveřejněn rozhovor s generálním tajemníkem Komunistické strany Československa Miloušem Jakešem, který zde prohlásil, že "protikomunistickou sametovou revoluci" v Československu provedla komunistická Státní bezpečnost StB, přímo řízená z Moskvy. Na toto šokující odhalení žádné další české masmédium nikdy nereagovalo! Žijeme v plně kontrolované společnosti...

 

4 desetiletí po sametové revoluci

Jak myslíte, že bude ČR vypadat, jestli všem těm svinstvům neuděláme řádný konec? Tím myslím ÚPLNÝ KONEC! V roce 1989 řídila demonstrace STB. Kdo je řídí v roce 2012? BIS? BND? CIA? GRU? Na tom asi moc nezáleží. Myslím, že všechny tyhle služby mají stejné velení, stejný cíl. Ti u koryta (či trůnu, záleží na tom, z čího pohledu se na ně díváme) již rozkradli prakticky vše co mohli. Peníze znamenají moc. Takže nám stejná polistopadová "elita" povládne nadále. Tím, že vše rozkradli, dílo zkázy dokončili. Teď pánují novou revoluci, nebo alespoň radikální změnu politiky. Jsou ti, kteří jsou v opozici, lidé, které tam nastrčila BIS nebo vše plánovalo již před rokem 1989 STB? Nenechme se napálit ještě jednou! Vládnou zde stejní lidé jako před rokem 1989. Nenechme jim opět převléct kabáty a dovolit jim nadále ničit náš stát a náš národ! Jinak 4 desetiletí po sametové revoluci nemusí existovat ani český stát, ani český národ! Historie se bohužel opakuje

 

home
CZEXIT...nejlepší řešení
2x vyšší platy, důchody
2x vyšší pl.,důch. pokr.
anulace exekucí
shrnutí - program
ČR a islám za 1-28 let
falešná demokracie
jak funguje svět - Czexit
kolonizace ČR Němci
95% pozitivních reakcí
Romové a Holocaust
VIDEA, kontakt, odkazy

 

 

 

 

 

Tento web není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.CzexitCzexit.cz. Naposledy změněno: 17. 04. 2018