CZEXIT – www.CzexitCzexit.cz – hnutí za rychlé uzavření tunelů, následné podstatné navýšení platů a důchodů, pro prosazení anulace exekucí, max. omezení imigrace a vystoupení z EU – pro ochranu práv pracujících, důchodců, dětí, obětí exekucí…

sponzoruje NarodniInstitut.cz - think tank pro nápravu státu, obrodu národa a vytvoření maximální prosperity.

anulace exekucí

home
CZEXIT...nejlepší řešení
2x vyšší platy, důchody
2x vyšší pl.,důch. pokr.
anulace exekucí
shrnutí - program
ČR a islám za 1-28 let
falešná demokracie
jak funguje svět - Czexit
kolonizace ČR Němci
95% pozitivních reakcí
Romové a Holocaust
VIDEA, kontakt, odkazy

 

 

Exekutorská mafie

 

Automatická dluhová amnestie znovuobrozením protiústavně rozděleného Československa

 Situace v ČR se absolutně nedá srovnat s jinými státy, které své občany chrání, ne je vědomě účelově poškozují, okrádají, deptají a porušují jejich lidská práva mnohem více než v době socialismu. Přečtěte si Listinu základních práv a svobod, která je součástí Ústavy a pochopíte. Čísla uvedená v následující tabulce jsou některá přesná, jiná odhady.

 

  

 

 

Poplatky a jejich důsledky při exekuci za dlužnou částku 1020 Kč v ČR a jiných zemích Evropy

  Švýcarsko Německo Polsko ČR Budoucí Československo
  1020 1020 1020 1020 1020
poplatek soud 500 576 180 400 180
nalézací řízení 0 744 360 5220 0
exekuční řízení 0 372 423 2920 0
exekutor 627 595 530 7800 200
celkem 2147 3507 2673 17260 1400
časem se stává 2147 3507 3000 85000 1400
% min. mzda 3% 10% 25% 1000% 10%
s faktorem disponibilního příjmu 5% 20% 250% 10000% 35%
s faktorem jiných možností 0,05% 0,2% 250% 10000% 0,35%
kolikrát horší než Švýcarsko 1 4 5000 200000 7
v % 100 400 500.000 20.000.000 700
s faktorem jiných možností 1 4x horší než Švýcarsko 5000x horší než Švýcarsko 200.000x horší než Švýcarsko 7x horší než Švýcarsko
      1250x horší než Německo 50.000x horší než Německo 1,7x horší než Německo
        75x horší než Polsko 715x lepší než Polsko
          28.500x lepší než ČR

Jak jsme došli k tak otřesným faktům pro ČR a proč není naše situace jenom několikrát horší, než v jiných státech, uvedených v tabulce, když soud ustanoví celkovou platbu za dlužných 1.020 Kč na 17.620 Kč, což je jenom 5-7,5x více než v těch jiných státech? Není tedy u nás situace jenom tolikrát horší? Není, důvody jsou následující:

  • Minimální mzda je u nás několikrát menší než v těch západních státech, proto je zátěž na naše dlužníky mnohem vyšší. Navíc, kdyby se jednalo o 2.670 Kč jako v Polsku, namísto 17,260 Kč, což je u nás, tuhle částku i člověk v tísni nějak sežene. Částka, kterou vyžadují naše soudy, je u lidí bez práce, kteří jsou na dně, obyčejně překážka, kterou nepřekonají a začíná kolotoč, kdy jsou jejich věci zabaveny a prodány za pakatel. Proto je zátěž v našich exekucích tak ohromná. Přidejme k tomu jiné faktory jako depresi a s ní často spojenou ztrátu práce a zátěž u nás stoupne na  85.000, versus na 3.000 v Polsku.

  • Faktor disponibilního příjmu. Tady se nejedná o plat, ale kolik z toho platu, či sociální dávky, či podpory pro nezaměstnané zbude po uhrazení běžných životních potřeb. Proto to vysoké navýšení u nás a v Polsku.

  • Faktor jiných možností je to, že v civilizovaném světě existuje tolik způsobů, jak se dluhu vyhnout či ho maximálně snížit, proto na tak malý dluh je zřídkakdy uvalena exekuce, navíc ta částka, kterou by museli zaplatit je pro ně směšně nízká a ještě k tomu ji mohou splácet extrémně pomalu.

V západních státech je možnost z dluhu vybruslit, domluvit se na jeho snížení a malých splátkách, apod. například pod hrozbou, že dlužník vyhlásí bankrot, který v demokratických státech vypadá zásadně jinak než u nás. V ČR je to úplně jiné. Jedná se především o lidi, kteří jsou finančně na dně a potom jim dluh navýší třeba 20x. Aby se z toho dostali, mohou si půjčit peníze od lichváře. V demokratických státech lichva neexistuje, je trestná. V našem fašistickém státě vzkvétá. Zoufalci si půjčí peníze, protože doufají, že najdou práci a peníze splatí. Když se to nepovede, nastane smrtelný kolotoč, za který mohou polistopadové vlády, protože toto svinstvo připustily. Jich se to netýká. Oni okrádají náš stát vesele dál. Oligarchové kupují média od Němců, ne aby je napravili, ale aby na nich profitovali. Tohle není demokracie, ale fašismus v nejhorším slova smyslu.  

 V ČR se na exekuce dívají jinak než v jiných státech. Náš slavný právník Sokol, který na tomto svinstvu profituje, mluvil v televizi u Jílkové o vězení pro dlužníky. V neprávním zkorumpovaném fašistickém státě, německé kolonii Česká republika. Ve skutečných demokraciích se na věc dívají jinak. Banky půjčují z imaginárních rezerv, které ve skutečnosti vůbec nemají. Jenom malinké procento jejich půjček je z vkladů, zbytek jsou imaginární peníze. Proto se demokratické státy dívají na tyto dluhy jako imaginární a banka je za půjčky také zodpovědná, ne jen dlužník, protože měla před půjčkou lépe ohodnotit riziko.

V západních státech existuje tolik možností vyhnout se placení dluhu, které u nás vůbec nepřichází v úvahu. Jako typický příklad uvedeme USA:

  • Dlužník se může odstěhovat a nedat věřitelům novou adresu. Ti pak mají smůlu. U nás ho ihned najdou, v USA vůbec ne. Žádné soudní řízení nemůže proběhnout, pokud není dlužníkovi doručena žaloba. Kdyby chtěl, mohl by si dokonce změnit jméno, jednoduše tak, že začne užívat jiné, klidně křestní i příjmení, nikde změnu, ani u soudu hlásit nemusí. Taková změna je stejně platná jako změna soudním řízením. Ale dlužníci tuto možnost neužívají, protože existuje mnoho jiných způsobů, jak se vyhnout splácení dluhu.
  • Dlužník se může domluvit s věřiteli sám nebo přes advokátní kancelář, která se v tom specializuje. Domluví se na splacení jenom malinké části dluhu s minimálními splátkami, jinak pohrozí bankrotem.
  • Druhů bankrotů je v USA velké množství. Většinou se užívá Chapter 9, která jednou za 8 let odpustí všechny dluhy nebo Chapter 13, kde se dluh sníží a platí se malé splátky. Ta se dá dělat každé 2 roky. Když se u soudu učiní bankrotové podání, všichni věřitelé a jejich poskoci vás již nesmí kontaktovat poštou ani telefonicky. Osobními návštěvami se tohle v USA neřeší.
  • Když uděláte Chapter 9, můžete přijít o luxusní věci, jako drahé auto, luxusní dům, atd.
  • Jaký je následek bankrotu? Mnohé instituce vám po nějakou dobu nepůjčí další peníze, jiné naopak, protože ví, že další bankrot hned udělat nesmíte.
  • Předtím než lidi udělají bankrot, často si vezmou půjčky a plně nakoupí vše, co mohou kreditními kartami. Ti mazaní svěří ty nákupy někomu, kdo to jde nakoupit třeba v brýlích a paruce. Potom včas nahlásí ztrátu kreditních karet a nedluží z těch nákupů prakticky nic. Policie tohle neřeší či prakticky neřeší, protože by v hledání viníka neuspěla.

 Naše zrádcovské fašistické polistopadové koloniální vlády nám lžou, že v tom, jak u nás probíhají exekuce kopírujeme jiné státy. Stejně jako nám média lhala, že se musí upravovat a měnit výtahy, protože to vyžadovala EU. Ta jenom vydala směrnici, ovšem naše výtahové loby, vedené konglomeráty Schindler a Otis, prosadilo u zkorumpované vlády, že směrnice EU, která mohla být plně ignorována, se stala zákonem. A svedli to na EU. Že to stálo obyčejné lidi celkem miliardy jim bylo úplně jedno.

 V civilizovaných státech, oproti koloniím jako ČR, jsou lidská práva dodržovaná. Porušení se trestá. Politici, kteří je porušují, skončí. Např. v USA hlídají dodržování lidských práv jak státní úřady, tak rozsáhlá skupina advokátů, kteří si říkají Civil Liberties Union. Za porušování lidských práv by v USA, kdyby předváděli, co předvádí u nás, seděli prakticky všichni exekutoři, i podnikatelé by byli přísně pokutováni.

 

Více o exekucích v jiných zemích

Německo

V Německu probíhají exekuce např. jen srážkami ze mzdy, A to ještě musí být prokázáno, že majetek skutečně patří dlužníkovi a ne jako u nás, že exekutor může v podstatě vstoupit do jakýchkoli prostor, kde se domnívá, že tam je majetek dlužníka a zabavovat třeba i majetek, který dlužníkovi vůbec nepatří. V Německu jde většinou podle adresy, a když dlužník bydlí v pronajatém bytě, tak tam nemůže zabavit vůbec nic.

  

USA

 V okamžiku předání na inkasní agenturu se dluh zcela zmrazí a dále už nenarůstá o žádné úroky ani poplatky! Je absolutně vyloučeno,aby vám exekutor vstupoval třeba i nenásilně do bytu, nebo bytového prostoru. Může vám sice přes soud nařídit srážky že mzdy, anebo zkonfiskovat určitě nadlimitní finanční prostředky na účtu, ale to se u pár tisíc dolarů dluhu vůbec nedělá.

 

Švédsko

 Ve Švédsku existuje státní exekutorský úřad bez zisku "Kronofogden" který eviduje a řeší všechny exekuce a současně insolvence a nezabavitelná minima a kromě vracení dluhů má za úkol vyvést dlužníka z dluhů tak, aby v maximální možné míře dluhy zaplatil a přitom nepřišel k újmě. Existensminimum ve Švédsku je ze dvou složek: celé náklady bydlení plus částka 4 665 švédských korun měsíčně (14.600Kč) na samostatně žijícího člověka v exekuci, či v insolvenci.

 Ve Švédsku dluží dlouhodobě nad 20 roků cca 95 000 osob a přitom netrpí jako u nás. To je to 10x menší číslo, než v České republice, kde díky exekucím trpí bídou cca milion obyvatel. Navíc rozdíl mezi exekucemi ve Švédsku a v Česku je ve dvou podstatných momentech:

 1) ve Švédsku není možné provádět exekuci všemi způsoby naráz - v Česku může exekutor současně obstavit účty, zabavit výplatu a zabavit movitý majetek

 2) ve Švédsku neexistují soukromí exekutoři - exekuce nesmí být výdělečnou činností a poplatky se pohybují pouze ve stovkách švédských korun. V Česku činí náklady a odměna exekutora mnohdy až 20 násobek dluhu

 

Proč Zeman neudělí milost obětem exekucí?

Mrkněte jaké zákony byly za něj když byl ve vládě přijaty, co se dělo za jeho koalice s ODS a kolik exekutorů financovalo jeho stranu Zemanovce. Je na čase, aby něco pro národ udělal. Naposledy jmenoval do vedení soudů v Plzni nové předsedy. Měli jsme tu čest se Sedláčkem z krajského soudu a Protivou z Okresního soudu Plzeň město. To tam mohli zůstat klidně ti minulí předsedové.

 

Z článku "Zemana platí exekutoři"

http://respekt.ihned.cz/c1-59170070-zemana-plati-exekutori

Miloš Zeman se sice stylizuje do role ochránce chudých a bohatých, ale pohled na jeho transparentní účet (z prezidentské kampaně) dokládá, že je financován především exekutory.

Kromě exekutora Jiřího Krále jde o to, že předseda Zemanovy strany SPOZ Vratislav Mynář ovládá firmy Tessile ditta a.s., Tessile ditta services a.s. či Credit Management a.s. Tyto firmy jsou správci a druhotní vlastníci pohledávek pražského dopravního podniku a dalších firem a "dodavateli zakázek" pro některé exekutorské úřady.

Vybrané části transparentních účtů Zemana - Zemanovců:

 

Jak napravit tuhle křivdu na našem národě

Musí být vyhlášena dluhová amnestie všem poškozeným v exekucích pod 1 milion. Musíme tlačit na Zemana. Musí vyhlásit amnestii všem těmto obětem polistopadového zla, a krutého bezpráví, které okrádá poctivé lidi a obohacuje mimo jiné estebáky, zloděje, vrahy, kvůli nimž poctiví lidé v depresi ze zoufalství páchají sebevraždy. Zeman by tak měl učinit bez odkladu. On tu moc má a jestli ji nevyužije, měl by jako prezident odstoupit.

Musíme tlačit na Zemana a vládní koalici, aby byly napraveny všechny křivdy, aby byla všechny exekuce prohlášeny za nelegitimní, protože zákon o nich je v rozporu s Ústavou, listinou základních práv a svobod a mezinárodních smluv, kterými je ČR povinná se řídit.

Exekutoři, kteří se dopouští či dopustili trestných činů musí být řádně potrestáni. Situaci nadále zhoršuje korupce, kterou polistopadové režimy zavedly. Ve státě, kde estebáci dělají exekutory a dle zpráv BIS máme justiční mafii spojenou s mafií, která je prolezlá celým státem, do všech jeho sfér, v takovém státě musí nastat fundamentální změna.

 

home
CZEXIT...nejlepší řešení
2x vyšší platy, důchody
2x vyšší pl.,důch. pokr.
anulace exekucí
shrnutí - program
ČR a islám za 1-28 let
falešná demokracie
jak funguje svět - Czexit
kolonizace ČR Němci
95% pozitivních reakcí
Romové a Holocaust
VIDEA, kontakt, odkazy

 

 

 

 

 

Tento web není dosud dokončen či opraven a bude postupně dokončován a upřesňován, proto může obsahovat nesprávné výrazy, popisy lidí, situací, atd., za něž se autor omlouvá. Nejnovější verze webu je vždy ta nejsprávnější. Berte jakákoli autorova negativní slova o ČR, vládě, politicích, jiných polistopadových prominentech, či o komkoli či čemkoli jiném, jako autorovo podezření a ověřte si fakta. Autor se snaží ukázat, jak věci v ČR vidí a jak by na ně reagovali západní Evropané, či Američané, kdyby ti lidé, co vládnou nám, vládli přes čtvrt století jim, tak jak vládnou u nás. Autor v žádném případě nepropaguje jakýkoli převrat, ozbrojené povstání, atd. Když o něčem v podobném smyslu píše, je to jenom varování našim elitám, že pokud nezačnou vést pronárodní politiku, něco takového by se v zemi mohlo stát. Autor věří tomu, že toto varování stačí a že to co zde uvádí napomůže k tomu, aby se režim sám začal napravovat. Celý web je psán v duchu tohoto odstavce. Kde to zní jinak, co je v tomto odstavci platí. Email s dotazy nebo komentáře k tomuto webovému serveru zašlete na adresu: TomanJoseph@gmail.com.

Copyright © 1989-2018 www.CzexitCzexit.cz. Naposledy změněno: 17. 04. 2018